Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2022-08-19 12:38:09  IZABELLA DUBIELCZYK

Pole full zmieniło wartość z '<table id="table57790"> <thead> <tr> <th id="table57790r1c1" scope="col"> Nazwa sp&oacute;łki</th> <th id="table57790r1c2" scope="col"> Siedziba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Zgrupowania Żmija 19 a, 01-875 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARANDA Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARP E-VEHICLES Sp.z&nbsp;&nbsp;o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARP Games Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Wojska Polskiego 5, 43-400 Cieszyn</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARP Informatyka Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARP Leasing Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Spotrowa, 26-130 Suchedi&oacute;w</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Centrum Produkcyjne Pneumatyki &bdquo;PREMA&rdquo; Sp&oacute;łka Akcyjna</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> CHEMAR S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Corbridge Investments S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Diora Świdnica Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Towarowa 32, 58-100 Świdnica</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Dolnośląskie Zakłady Usługowo &ndash; Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Fabryczna 10,&nbsp;&nbsp; 53-609 Wrocław</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> ENERGOP Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Euro Eko Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Euro Eko Media Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Fabryka Szlifierek &bdquo;FAS-Głowno&rdquo; Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> FPW Lease Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Nowy Świat 6/12/542, 00-400 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Galwanizer Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoni&oacute;w</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Grupa CZH S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Lompy 14, 40-955 Katowice</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Wladysława IV 1, 70-651 Szczecin</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> H. Cegielski - Fabryka Pojazd&oacute;w Szynowych Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 60-965 Poznań</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> IDA Management Sp. z o.o. w likwidacji</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> INOFAMA S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Metalowc&oacute;w 7, 88-100 Inowrocław</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Kopalnia Soli &quot;Kłodawa&quot; SA</td> <td headers="table57790r1c2"> Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Korporacja Polskie Stocznie SA w likwidacji.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Twarda 44,&nbsp;00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Mesko-Rol Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Mościckiego 51, 26-111 Skarzysko Kamienna</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Polska Grupa Opakowaniowa &bdquo;Opakomet&quot; S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Karola Łowińskiego 7d, 31-752 Krak&oacute;w</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Operator ARP Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> POL-Euro Fundusz Morski S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Polanex Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Słoneczna 40,&nbsp;62-200 Gniezno</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Lompy 14/205, 40-955 Katowice</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Polskie Linie Oceaniczne S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Marszałka J&oacute;zefa Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> POLREGIO Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Wileńska 14a,&nbsp;03-414 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul.Tarnobrzeska 9A,&nbsp;26-613 Radom</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice Sp.&nbsp;&nbsp;z o .o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Stocznia Marynarki Wojennej Sp&oacute;łka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Świętokrzyskie Kopalnie Surowc&oacute;w Mineralnych Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> TEOFIL&Oacute;W S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Ł&oacute;dź</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Warszawskie Zakłady Mechaniczne &quot;PZL-WZM&quot; S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul.Piastowska 67, 05-850 Jawczyce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Wytw&oacute;rnia Sprzętu Komunikacyjnego-Poznań Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1"> Zakład Tworzyw Sztucznych &quot;Artgos&quot; S.A.</td> <td headers="table57790r1c2"> ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzoz&oacute;w</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na ' <table id="table57790"> <thead> <tr> <th id="table57790r1c1" scope="col">Nazwa sp&oacute;łki</th> <th id="table57790r1c2" scope="col">Siedziba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td headers="table57790r1c1">Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Zgrupowania Żmija 19 a, 01-875 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARANDA Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARP E-VEHICLES Sp.z&nbsp;&nbsp;o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARP Games Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Wojska Polskiego 5, 43-400 Cieszyn</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARP Informatyka Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARP Leasing Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Spotrowa, 26-130 Suchedi&oacute;w</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Centrum Produkcyjne Pneumatyki &bdquo;PREMA&rdquo; Sp&oacute;łka Akcyjna</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">CHEMAR S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Corbridge Investments S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Diora Świdnica Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Towarowa 32, 58-100 Świdnica</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Dolnośląskie Zakłady Usługowo &ndash; Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Fabryczna 10,&nbsp;&nbsp; 53-609 Wrocław</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">ENERGOP Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Euro Eko Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Euro Eko Media Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Fabryka Szlifierek &bdquo;FAS-Głowno&rdquo; Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">FPW Lease Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Nowy Świat 6/12/542, 00-400 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Galwanizer Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoni&oacute;w</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Grupa CZH S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Lompy 14, 40-955 Katowice</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Wladysława IV 1, 70-651 Szczecin</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">H. Cegielski - Fabryka Pojazd&oacute;w Szynowych Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 60-965 Poznań</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">IDA Management Sp. z o.o. w likwidacji</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">INOFAMA S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Metalowc&oacute;w 7, 88-100 Inowrocław</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Kopalnia Soli &quot;Kłodawa&quot; SA</td> <td headers="table57790r1c2">Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Korporacja Polskie Stocznie SA w likwidacji.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Twarda 44,&nbsp;00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Mesko-Rol Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Mościckiego 51, 26-111 Skarzysko Kamienna</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Polska Grupa Opakowaniowa &bdquo;Opakomet&quot; S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Karola Łowińskiego 7d, 31-752 Krak&oacute;w</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Operator ARP Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">POL-Euro Fundusz Morski S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Polanex Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Słoneczna 40,&nbsp;62-200 Gniezno</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Lompy 14/205, 40-955 Katowice</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Polskie Linie Oceaniczne S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Marszałka J&oacute;zefa Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">POLREGIO Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Wileńska 14a,&nbsp;03-414 Warszawa</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul.Tarnobrzeska 9A,&nbsp;26-613 Radom</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice Sp.&nbsp;&nbsp;z o .o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Stocznia Marynarki Wojennej Sp&oacute;łka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Świętokrzyskie Kopalnie Surowc&oacute;w Mineralnych Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">TEOFIL&Oacute;W S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Ł&oacute;dź</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Warszawskie Zakłady Mechaniczne &quot;PZL-WZM&quot; S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul.Piastowska 67, 05-850 Jawczyce</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Wytw&oacute;rnia Sprzętu Komunikacyjnego-Poznań Sp. z o.o.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań</td> </tr> <tr> <td headers="table57790r1c1">Zakład Tworzyw Sztucznych &quot;Artgos&quot; S.A.</td> <td headers="table57790r1c2">ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzoz&oacute;w</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Nazwa spółki Siedziba
Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. ul. Zgrupowania Żmija 19 a, 01-875 Warszawa
ARANDA Sp. z o.o. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
ARP E-VEHICLES Sp.z  o.o. ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski
ARP Games Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5, 43-400 Cieszyn
ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Informatyka Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Leasing Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Prefabrykacja Sp. z o.o. ul. Spotrowa, 26-130 Suchediów
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce
CHEMAR S.A. ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Corbridge Investments S.A. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Diora Świdnica Sp. z o.o. ul. Towarowa 32, 58-100 Świdnica
Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10,   53-609 Wrocław
ENERGOP Sp. z o.o. ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew
Euro Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Euro Eko Media Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o. ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno
FPW Lease Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12/542, 00-400 Warszawa
Galwanizer Sp. z o.o. ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
Grupa CZH S.A. ul. Lompy 14, 40-955 Katowice
Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Wladysława IV 1, 70-651 Szczecin
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 60-965 Poznań
IDA Management Sp. z o.o. w likwidacji ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
INOFAMA S.A. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Kopalnia Soli "Kłodawa" SA Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
Korporacja Polskie Stocznie SA w likwidacji. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Mesko-Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51, 26-111 Skarzysko Kamienna
Polska Grupa Opakowaniowa „Opakomet" S.A. ul. Karola Łowińskiego 7d, 31-752 Kraków
Operator ARP Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
POL-Euro Fundusz Morski S.A. al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
Polanex Sp. z o.o. ul. Słoneczna 40, 62-200 Gniezno
Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. ul. Lompy 14/205, 40-955 Katowice
Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Polskie Linie Oceaniczne S.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
POLREGIO Sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. ul.Tarnobrzeska 9A, 26-613 Radom
Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice Sp.  z o .o. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
TEOFILÓW S.A. ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" S.A. ul.Piastowska 67, 05-850 Jawczyce
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-Poznań Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
Zakład Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów

 

Nazwa spółki Siedziba
Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. ul. Zgrupowania Żmija 19 a, 01-875 Warszawa
ARANDA Sp. z o.o. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
ARP E-VEHICLES Sp.z  o.o. ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski
ARP Games Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5, 43-400 Cieszyn
ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Informatyka Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Leasing Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Prefabrykacja Sp. z o.o. ul. Spotrowa, 26-130 Suchediów
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce
CHEMAR S.A. ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Corbridge Investments S.A. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Diora Świdnica Sp. z o.o. ul. Towarowa 32, 58-100 Świdnica
Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10,   53-609 Wrocław
ENERGOP Sp. z o.o. ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew
Euro Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Euro Eko Media Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o. ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno
FPW Lease Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12/542, 00-400 Warszawa
Galwanizer Sp. z o.o. ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
Grupa CZH S.A. ul. Lompy 14, 40-955 Katowice
Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk
Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Wladysława IV 1, 70-651 Szczecin
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 60-965 Poznań
IDA Management Sp. z o.o. w likwidacji ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
INOFAMA S.A. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Kopalnia Soli "Kłodawa" SA Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
Korporacja Polskie Stocznie SA w likwidacji. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Mesko-Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51, 26-111 Skarzysko Kamienna
Polska Grupa Opakowaniowa „Opakomet" S.A. ul. Karola Łowińskiego 7d, 31-752 Kraków
Operator ARP Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
POL-Euro Fundusz Morski S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia
Polanex Sp. z o.o. ul. Słoneczna 40, 62-200 Gniezno
Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. ul. Lompy 14/205, 40-955 Katowice
Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Polskie Linie Oceaniczne S.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
POLREGIO Sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. ul.Tarnobrzeska 9A, 26-613 Radom
Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice Sp.  z o .o. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
TEOFILÓW S.A. ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" S.A. ul.Piastowska 67, 05-850 Jawczyce
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-Poznań Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
Zakład Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów

 

2022-02-01 10:47:25  PAWEŁ MĄCZKA

Utworzono artykuł 542088 o nazwie 'Spółki zależne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste542088
user_idpuste2507138
resource_idpuste5410
namepusteSpółki zależne
category_idpuste85500
language_idpuste1
shortpuste.
fullpuste
Nazwa spółki Siedziba
Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. ul. Zgrupowania Żmija 19 a, 01-875 Warszawa
ARANDA Sp. z o.o. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
ARP E-VEHICLES Sp.z  o.o. ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski
ARP Games Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5, 43-400 Cieszyn
ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Informatyka Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Leasing Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
ARP Prefabrykacja Sp. z o.o. ul. Spotrowa, 26-130 Suchediów
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce
CHEMAR S.A. ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Corbridge Investments S.A. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Diora Świdnica Sp. z o.o. ul. Towarowa 32, 58-100 Świdnica
Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10,   53-609 Wrocław
ENERGOP Sp. z o.o. ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew
Euro Eko Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Euro Eko Media Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Fabryka Szlifierek „FAS-Głowno” Sp. z o.o. ul. Kopernika 34/40, 95-015 Głowno
FPW Lease Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12/542, 00-400 Warszawa
Galwanizer Sp. z o.o. ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
Grupa CZH S.A. ul. Lompy 14, 40-955 Katowice
Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 warszawa
Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Wladysława IV 1, 70-651 Szczecin
H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 60-965 Poznań
IDA Management Sp. z o.o. w likwidacji ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
INOFAMA S.A. ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Kopalnia Soli "Kłodawa" SA Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
Korporacja Polskie Stocznie SA w likwidacji. ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Mesko-Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51, 26-111 Skarzysko Kamienna
Polska Grupa Opakowaniowa „Opakomet" S.A. ul. Karola Łowińskiego 7d, 31-752 Kraków
Operator ARP Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
POL-Euro Fundusz Morski S.A. al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
Polanex Sp. z o.o. ul. Słoneczna 40, 62-200 Gniezno
Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. ul. Lompy 14/205, 40-955 Katowice
Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Polskie Linie Oceaniczne S.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
POLREGIO Sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. ul.Tarnobrzeska 9A, 26-613 Radom
Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice Sp.  z o .o. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
TEOFILÓW S.A. ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" S.A. ul.Piastowska 67, 05-850 Jawczyce
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-Poznań Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
Zakład Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów

 

publishfrompuste2022-02-01 00:00:00
_activepuste1
slugpustespolki-zalezne

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..