DRUKUJ
2022-09-07

Informacja o wyborze oferty przetargu nr
02/N/R/2022

Informacja o wyborze oferty przetargu nr 02/N/R/2022

 

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

 

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 8.082.743.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 8.082.743.000,00 zł

jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 02/N/R/2022, mającego na celu udostępnienie na podstawie umowy najmu części o powierzchni użytkowej 201,68 m2 Budynku usługowego Nr 9A położonego w Radomiu, ogłoszonego w prasie ogólnokrajowej „Nasz Dziennik” w dniu 11 sierpnia 2022 roku oraz na stronach internetowych https://arp.bip.gov.pl i www.tsse.arp.pl

 

została wybrana oferta złożona przez

DÜRR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

(ul. Żółkiewskiego 125, 26-600 Radom)

REGON:002007934; NIP:526-020-66-23