DRUKUJ
2022-08-30

Oszacowanie wartości majątku

1. Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości, wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, majątku obejmujące ustalenie:
1) wartości każdego składnika majątku na dzień jego zakupu tj. dzień 20 sierpnia 2020 r.,
2) stopnia zużycia poszczególnych składników majątku oraz wskazanie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika w celu ustalenia prawidłowej stawki amortyzacji.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę wizję lokalną.