DRUKUJ
2022-08-10

Wykonanie robót budowlanych polegających na
wymianie studni przed oczyszczalnią ścieków
oraz montażu zasuwy na dopływie do przepompowni
na terenie SSE EURO-PARK MIELEC BAZ.264.13.2022

Szczegóły w załącznikach poniżej.