DRUKUJ
2022-07-15

Wszczęcie postępowania na członka Zarządu
Spółki POLANEX sp. z o.o.

Rada Nadzorcza  POLANEX sp. z o.o.  z siedzibą w Gnieźnie, ul. Słoneczna 40 działając na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki, wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezes Zarządu