DRUKUJ
2022-07-12

Postępowanie na funkcję Likwidatora Korporacji
Polskie Stocznie S.A.

Rada Nadzorcza Korporacji Polskie Stocznie S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Likwidatora Korporacji Polskie Stocznie S.A. w likwidacji. Szczegóły w załącznikach.