DRUKUJ
2022-07-08

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa
Zarządu Opakomet S.A.

Rada Nadzorcza spółki POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6) oraz  § 23 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu i określić zasady i tryb, na jakich to postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone.

Ogłoszenie - do pobrania.