DRUKUJ
2022-01-27

Struktura własnościowa i status prawny

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną 25.01.1991 r. na mocy upoważnienia udzielonego przez Sejm RP w ustawie z 14.12.1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000037957.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa.

Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12. ARP S.A. posiada oddziały w Katowicach, Mielcu, Tarnobrzegu i Wrocławiu, jest też fundatorem Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która zarządza zespołami zamkowo-parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.